Osobité podmienky realizácie:

Objednávateľ zabezpečí:
 • vytýčenie stredu každého vrtu viditeľným spôsobom
  (ak tak neurobí, čakanie bude účtované ako prestoj)
 • zdroj vody maximálne 20 m od miesta vŕtania
  (ak tak neurobí, bude účtované použitie tlakovej nádoby s vodou)
 • zdroj el. energie (230 V) maximálne 30 m od miesta vŕtania
  (ak tak neurobí, bude účtované použitie elektrocentrály)
 • plošinu, lešenie alebo žeriav (v prípade práce vo výške nad 150 cm)
 • vymedzenie a zároveň ochranu pracoviska pred vstupom iných osôb ako osôb zhotoviteľa
 • ochranu okolitých susediacich konštrukcií
Zhotoviteľ nijakým spôsobom neručí ani nezodpovedá za spôsobené škody:
 • prevŕtaním v mieste vrtu
  (voda, kanalizácia, kúrenie, elektroinštalácia, klimatizácia a pod.)
 • dočasným navlhnutím okolitého prostredia
  (z dôvodu chladenia vrtnej súpravy)
 • zmenou statickej rovnováhy konštrukcie
  (z dôvodu neprojektovaného otvoru / otvorov)

Škodu vzniknutú zrušením alebo zmenou termínu objednávateľa má zhotoviteľ právo si kompenzovať finančnou náhradou (časť „Príplatky“).

Cenník

ø ℓ (max.)€/ 10 mm ø ℓ€/ 10 mm ø ℓ€/ 10 mm
12 mmx 300 mm0,7647 mmx 2700 mm0,86142 mmx 2700mm1,53
14 mm0,6652 mm0,89152 mm1,64
16 mm0,6157 mm0,92162 mm1,75
18 mm0,6362 mm0,94172 mm1,84
20 mm0,6572 mm1,03182 mm1,92
22 mm0,6777 mm1,04186 mm1,96
24 mm0,6882 mm1,06192 mm1,99
25 mm0,6992 mm1,07202 mm2,16
28 mm0,71102 mm1,22212 mm2,23
30 mm0,73107 mm1,25226 mm2,28
32 mm0,74112 mm1,28250 mm2,78
35 mm0,76122 mm1,34276 mm3,10
37 mmx 400 mm0,78127 mm1,39300 mm3,32
40 mm0,80132 mm1,44  
42 mm0,83138 mm1,49
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,68 47 mm x 2700mm 0,77 142 mm x 2700mm 1,38
14 mm 0,59 52 mm 0,80 152 mm 1,48
16 mm 0,55 57 mm 0,83 162 mm 1,58
18 mm 0,57 62 mm 0,85 172 mm 1,66
20 mm 0,59 72 mm 0,93 182 mm 1,73
22 mm 0,60 77 mm 0,94 186 mm 1,76
24 mm 0,61 82 mm 0,95 192 mm 1,79
25 mm 0,62 92 mm 0,96 202 mm 1,94
28 mm 0,64 102 mm 1,10 212 mm 2,01
30 mm 0,66 107 mm 1,13 226 mm 2,05
32 mm 0,67 112 mm 1,15 250 mm 2,50
35 mm 0,68 122 mm 1,21 276 mm 2,79
37 mm x 400 mm 0,70 127 mm 1,25 300 mm 2,99
40 mm 0,72 132 mm 1,30
42 mm 0,75 138 mm 1,34
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,53 47 mm x 2700mm 0,60 142 mm x 2700mm 1,07
14 mm 0,46 52 mm 0,62 152 mm 1,15
16 mm 0,43 57 mm 0,64 162 mm 1,23
18 mm 0,44 62 mm 0,66 172 mm 1,29
20 mm 0,46 72 mm 0,72 182 mm 1,34
22 mm 0,47 77 mm 0,73 186 mm 1,37
24 mm 0,48 82 mm 0,74 192 mm 1,39
25 mm 0,48 92 mm 0,75 202 mm 1,51
28 mm 0,50 102 mm 0,85 212 mm 1,56
30 mm 0,51 107 mm 0,88 226 mm 1,60
32 mm 0,52 112 mm 0,90 250 mm 1,95
35 mm 0,53 122 mm 0,94 276 mm 2,17
37 mm x 400 mm 0,55 127 mm 0,97 300 mm 2,32
40 mm 0,56 132 mm 1,01
42 mm 0,58 138 mm 1,04
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm ø  ℓ €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,46 47 mm x 2700mm 0,52 142 mm x 2700mm 0,92
14 mm 0,40 52 mm 0,53 152 mm 0,98
16 mm 0,37 57 mm 0,55 162 mm 1,05
18 mm 0,38 62 mm 0,56 172 mm 1,10
20 mm 0,39 72 mm 0,62 182 mm 1,15
22 mm 0,40 77 mm 0,62 186 mm 1,18
24 mm 0,41 82 mm 0,64 192 mm 1,19
25 mm 0,41 92 mm 0,64 202 mm 1,30
28 mm 0,43 102 mm 0,73 212 mm 1,34
30 mm 0,44 107 mm 0,75 226 mm 1,37
32 mm 0,44 112 mm 0,77 250 mm 1,67
35 mm 0,46 122 mm 0,80 276 mm 1,86
37 mm x 400 mm 0,47 127 mm 0,83 300 mm 1,99
40 mm 0,48 132 mm 0,86
42 mm 0,50 138 mm 0,89
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,76
14 mm 0,66
16 mm 0,61
18 mm 0,63
20 mm 0,65
22 mm 0,67
24 mm 0,68
25 mm 0,69
28 mm 0,71
30 mm 0,73
32 mm 0,74
35 mm 0,76
37 mm x 400 mm 0,78
40 mm 0,80
42 mm 0,83
47 mm x 2700 mm 0,86
52 mm 0,89
57 mm 0,92
62 mm 0,94
72 mm 1,03
77 mm 1,04
82 mm 1,06
92 mm 1,07
102 mm 1,22
107 mm 1,25
112 mm 1,28
122 mm 1,34
127 mm 1,39
132 mm 1,44
138 mm 1,49
142 mm x 2700mm 1,53
152 mm 1,64
162 mm 1,75
172 mm 1,84
182 mm 1,92
186 mm 1,96
192 mm 1,99
202 mm 2,16
212 mm 2,23
226 mm 2,28
250 mm 2,78
276 mm 3,10
300 mm 3,32
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,68
14 mm 0,59
16 mm 0,55
18 mm 0,57
20 mm 0,59
22 mm 0,60
24 mm 0,61
25 mm 0,62
28 mm 0,64
30 mm 0,66
32 mm 0,67
35 mm 0,68
37 mm x 400 mm 0,70
40 mm 0,72
42 mm 0,75
47 mm x 2700mm 0,77
52 mm 0,80
57 mm 0,83
62 mm 0,85
72 mm 0,93
77 mm 0,94
82 mm 0,95
92 mm 0,96
102 mm 1,10
107 mm 1,13
112 mm 1,15
122 mm 1,21
127 mm 1,25
132 mm 1,30
138 mm 1,34
142 mm x 2700mm 1,38
152 mm 1,48
162 mm 1,58
172 mm 1,66
182 mm 1,73
186 mm 1,76
192 mm 1,79
202 mm 1,94
212 mm 2,01
226 mm 2,05
250 mm 2,50
276 mm 2,79
300 mm 2,99
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,53
14 mm 0,46
16 mm 0,43
18 mm 0,44
20 mm 0,46
22 mm 0,47
24 mm 0,48
25 mm 0,48
28 mm 0,50
30 mm 0,51
32 mm 0,52
35 mm 0,53
37 mm x 400 mm 0,55
40 mm 0,56
42 mm 0,58
47 mm x 2700mm 0,60
52 mm 0,62
57 mm 0,64
62 mm 0,66
72 mm 0,72
77 mm 0,73
82 mm 0,74
92 mm 0,75
102 mm 0,85
107 mm 0,88
112 mm 0,90
122 mm 0,94
127 mm 0,97
132 mm 1,01
138 mm 1,04
142 mm x 2700mm 1,07
152 mm 1,15
162 mm 1,23
172 mm 1,29
182 mm 1,34
186 mm 1,37
192 mm 1,39
202 mm 1,51
212 mm 1,56
226 mm 1,60
250 mm 1,95
276 mm 2,17
300 mm 2,32
ø  ℓ (max.) €/ 10 mm
12 mm x 300 mm 0,46
14 mm 0,40
16 mm 0,37
18 mm 0,38
20 mm 0,39
22 mm 0,40
24 mm 0,41
25 mm 0,41
28 mm 0,43
30 mm 0,44
32 mm 0,44
35 mm 0,46
37 mm x 400 mm 0,47
40 mm 0,48
42 mm 0,50
47 mm x 2700mm 0,52
52 mm 0,53
57 mm 0,55
62 mm 0,56
72 mm 0,62
77 mm 0,62
82 mm 0,64
92 mm 0,64
102 mm 0,73
107 mm 0,75
112 mm 0,77
122 mm 0,80
127 mm 0,83
132 mm 0,86
138 mm 0,89
142 mm x 2700mm 0,92
152 mm 0,98
162 mm 1,05
172 mm 1,10
182 mm 1,15
186 mm 1,18
192 mm 1,19
202 mm 1,30
212 mm 1,34
226 mm 1,37
250 mm 1,67
276 mm 1,86
300 mm 1,99

Príplatky

 • Kotva vrtnej súpravy (mechanická) 1,60€ / 1ks
 • Kotva vrtnej súpravy (chemická) 14€ / 1ks
 • Vŕtanie pod uhlom - navýšenie o 20% z ceny objednávky
 • Vŕtanie na sucho (murivo) - navýšenie o 50% z ceny objednávky
 • Vŕtanie ručné bez kotvenia (do 20,2 cm) - navýšenie o 50% z ceny objednávky
 • Vŕtanie do stropu (zdola smerom hore) - navýšenie o 100% z ceny objednávky
 • Vytváranie otvorov ľubovoľného tvaru - 500€ / m2 (m2 = obvod x hĺbka otvoru)
 • Vlastná tlaková nádoba - 15€ / deň alebo 10% z ceny objednávky (individuálne)
 • Odsávanie vody - navýšenie o 15% z ceny objednávky
 • Vysekávanie jadra - 12€ / hod. / 1 pracovník
 • Prestoje - 10€ / hod. / 1 pracovník
 • Hĺbka vrtu nad 42 cm - navýšenie o 12% z ceny objednávky
 • Práca vo výške nad 150 cm - navýšenie o 15% z ceny objednávky
 • Práca vo výške nad 250 cm - navýšenie o 20% z ceny objednávky
 • Práca vo výške nad 350 cm - navýšenie o 30% z ceny objednávky
 • Väčší priemer ocele ako 1,6 cm - k cene objednávky 2,32€ / 1cm2 výstuže
 • Najnižšia fakturovaná suma 80€
 • Zmena/ zrušenie objednávky - do 5 prac. dní, inak náhrada škody vo výške 32% z ceny objednávky
 • Doprava - 0,33€ / km (v rámci PO a BA jednotná cena 12€)

V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu (jadro je majetkom objednávateľa).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH (20%)
CP vypracujeme individuálne v závislosti od náročnosti a objemu prác.

Pristupujeme ku každému individuálne a s citom.
Vytvoríme vám cenovú ponuku na mieru v závislosti od požiadaviek.