Prelomový spôsob vŕtania, pri ktorom platí, že s minimálnou plochou vŕtacieho nástroja dosiahneme maximálny efekt vo veľkosti vŕtanej plochy.

Samotná technológia kolaboruje na báze malých kryštálov technických diamantov, ktoré sú obsiahnuté v tzv. segmentoch osadených na špičke obvodu nástroja vytvárajúci hranu otvoru. Jeho veľkosť nie je vždy priamo závislá na veľkosti samotného otvoru, ale závisí vždy na uvažovaní pracovníka o štýle a spôsobe využitia vrtnej súpravy. Ako sa hovorí, šikovné ruky zvládnu aj to, čo inovatívne stroje. Týmto spôsobom dosahuje technológia jadrového vŕtania otvory ľubovoľného tvaru.

Je prelomová efektivitou prevedenia z viacerých hľadísk:

Nízke otrasy

Dá sa povedať, že tento spôsob práce je úplne bezotrasový. Ide skôr o rezanie ako o vŕtanie či sekanie materiálu, pričom nedochádza k narušeniu statiky.

Vysoká presnosť

Zaručujú ju technické diamanty obsiahnuté v segmentoch, ktoré sú rovnomerne vmiešavané do materiálu segmentu, ktorý sa vplyvom rezania obrusuje.

Nízka hlučnosť

Obrovská výhoda v prípade zastavaných oblastí. Hlučnosť je 15-20 násobne nižšia oproti klasickým pneumatickým zbíjačkám.

Vysoká rýchlosť

Veľkou výhodou je rýchlosť vŕtania. Oproti profesionálnym pneumatickým zbíjačkám je to 10-20 násobne. Obmedzenie nepredstavuje dokonca ani oceľ, ktorá sa v betóne nutne objavuje. Výnimkou sú základy z prostého betónu.

Nízka prašnosť

Je zabezpečená chladiacou emulziou, ktorá je odsávaná do zbernej nádoby či recyklátora.

Minimum odpadu

Po skončení vŕtania sa z otvoru vyberie odvŕtaný materiál vcelku, ktorý nazývame jadro.

Neobmedzená hĺbka

Je závislá iba od možností samotnej vŕtacej korunky alebo adaptéra, teda predĺženia (tyče).

Vŕtanie pod uhlom

Jediným obmedzením v tomto prípade by mohol byť samotný priestor, ktorý je potrebný ako pracovný z dôvodu veľkosti vrtnej súpravy.

Oblasti využitia

Jadrovým alebo inak nazývaným diamantovým vŕtaním je možné vytvárať otvory do prostého či armovaného betónu, tehlového muriva, kameňa alebo pórobetónu. Jedná sa o veľmi presné realizovanie vrtov. Využitie je mnohoraké, najčastejšie však pri zmene vedenia klimatizácie, kanalizácie, vody alebo iného technologického potrubia.

Mostné stavby
Asfaltové a betónové cestné stavby
Rodinné a panelové výstavby
Výškové stavby
Obchodné centrá
Kamenné stavby
Základové konštrukcie
Stenové konštrukcie
Stropné konštrukcie
Prefabrikované stavby
Monolitické stavby
Murované stavby
Riešenia bez prívodu elektriny
Extrémne podmienky (miesta vo výškach)
Prestupy inštalácií (voda, kanalizácia, kúrenie, plyn, elektroinštalácia a pod.)

Pristupujeme ku každému individuálne a s citom.
Vytvoríme vám cenovú ponuku na mieru v závislosti od požiadaviek.